Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Budowa nowego układu komunikacyjnego. Prace mocno przyśpieszyły

Trwają bardzo zaawansowane prace drugiego etapu budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w   rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. Dzięki znacznemu przyśpieszeniu robót zakończenie inwestycji planowane jest w tym roku.

Obecnie prace koncentrują się na odcinku od ul. Myrka do Hangarowej. Budowany jest tutaj m.in. duży parking dla samochodów ciężarowych o powierzchni blisko 5 tys mkw, zbiornik retencyjny i prace drogowe. Przypomnijmy, że wcześniej zakończono pierwszy etap prac na ul. Nasiennej od ronda  Ronda Bitwy Legnickiej do ronda z ul. Hangarową. Na tym etapie prac wykonano dwupasmową jezdnię, ścieżki pieszo – rowerowe, oświetlenie kanalizację deszczową oraz sieć Legman. Przebudowany został te ż przejazd kolejowy z częściową wymianą szyn. Obecnie prace koncentrują się na odcinku od ul. Myrka do Hangarowej. 

 Całe zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 2,8 km (jezdnia 7-metrowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka, poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej, wraz z chodnikami, ścieżkami pieszo-rowerowymi o długości ok. 2,6 km i szerokości 4 metrów oraz nowoczesnym obustronnym oświetleniem ledowym ulic o długości kabli ponad 6 kilometrów. Parametry nowych dróg będą też dostosowane do ruchu i parkowania samochodów ciężarowych. Drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni zostaną odwodnione z wykorzystaniem sześciu zbiorników retencyjnych. Przebudowany będzie przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Powstanie kanał o długości 16,5 km z 42 studniami dla sieci szerokopasmowego internetu LEGMAN.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Powrót na listę aktualności