Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Trwa nabór wniosków do Bardzo Młodej Kultury. Powalcz o 10 tysięcy złotych

Do 5 maja trwa elektroniczny nabór inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej w ramach tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura.

O dofinansowanie ubiegać się mogą trzyosobowe zespoły, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w wysokości 10 tys. zł.

W spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 26 marca w Galerii Sztuki w Legnicy i transmitowane było w mediach społecznościowych, udział wzięli: Paweł Kamiński, manager kultury, wieloletni koordynator BMK i wielu innych projektów na Dolnym Śląsku, Justyna Teodorczyk, która jest zaangażowana we wszystkie edycje BMK, począwszy od pierwszego, odbywającego się w Legnicy projektu w 2016 roku, a także Robert Chmielewski – wieloletni dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu, który już trzeci rok z rzędu realizuje BMK w naszym regionie.

Rozmawiano o edukacji kulturalnej, o współpracy między instytucjami oraz szczególnej roli Galerii Sztuki w projekcie, o zrealizowanych pomysłach, a także o tegorocznej edycji programu, która ze względu na pandemię będzie wyglądała inaczej, niż w latach poprzednich. Tym razem pomysłodawcy inicjatyw muszą brać pod uwagę realizację projektów w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych. „Nie bójcie się internetu! Nie bójcie się pandemii! Twórzcie nowe inicjatywy! Zapraszamy!” – zachęcał dyrektor Firleja, który rok wcześniej, jako pierwsza wrocławska instytucja, ruszył z koncertami online. 

„Nie bójcie się też Sztuki przez duże „S” i pamiętajcie, że jesteśmy instytucją partnerującą w BMK po to, żeby Was wspierać w realizacji Waszych pomysłów. Dlatego nie musicie przyjść do nas z gotowym projektem, bo my pomożemy wam go zrealizować” - zapewniała Justyna Teodorczyk – dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy.

Warto wspomnieć, że do tej pory w Legnicy odbyły się trzy projekty w ramach BMK. Były to: „Orbita kultury, czyli latająca Akademia Pana Kopernika” w 2016 r., a także „Ale Murale!” (2019) oraz „Fahrenheit 451” (2020).

Przypominamy także, że zgłaszane inicjatywy kierowane mogą być do dzieci i młodzieży szkolnej, angażować rodziców, a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację online lub w inny sposób w sytuacji, kiedy instytucje kultury i placówki oświatowe pozostaną zamknięte.

Aby zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zadeklarować udział w szkoleniu dla uczestników, które odbędzie się w dniach 26-28 maja br. oraz w III Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, zaplanowanym na początek listopada w Legnicy.

Regulamin programu dostępny jest pod linkiem:

https://drive.google.com/.../1ZYDzv2KtlE6uU8yRm4a.../view...

Formularz zgłoszeniowy natomiast tutaj:

https://forms.gle/PLgN57TvKLycLWYu7

Zapis spotkania informacyjnego znajduje się na fanpage’u Galerii Sztuki w Legnicy: https://www.facebook.com/galeria.sztukiwlegnicy/

Źródło: Galeria Sztuki w Legnicy

Fot. ilustracyjne