Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Legniccy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w lipcu 2020 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy powiatu legnickiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W lipcu br. mieszkańcy powiatu legnickiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 249 zgłoszeń, z czego 77 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 55 nieprawidłowej infrastruktury drogowej, 38 spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 33 punktów nieprawidłowego parkowania, kolejne zgłoszenia dotyczyły:

akty wandalizmu – 8

miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej - 8

nielegalne rajdy samochodowe - 7

dzikie wysypiska śmieci - 5

grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 4

miejsca niebezpieczne na wodach - 1

niszczenie zieleni – 1

zła organizacja ruchu drogowego - 1

znęcenie się nad zwierzętami - 1
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w lipcu br. zgłoszeń, policjanci potwierdzili 128 zagrożeń. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości we wsi Krzywa,Rzeszotary oraz Spalona
Legniccy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

podkom. Jagoda Ekiert