Legniccy policjanci, troszcząc się o bezpieczeństwo mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego, apelują o pozostanie w domach i nie gromadzenie się, wykorzystując do tego urządzenia rozgłaszające będące na wyposażeniu radiowozu. Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją w kraju, należy ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Dbajmy o siebie i swoich bliskich – zostańmy w domach.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, legniccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego, apelują o pozostanie w domach.
Funkcjonariusze podczas pełnienia służby, wysyłają ważne komunikaty głosowe, wykorzystując do tego urządzenia rozgłaszające, będące na wyposażeniu radiowozu.
Unikanie skupisk ludzi i gromadzenia się oraz pozostanie w domu w dużym stopniu zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny.

Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo i zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

 

sierż. szt. Anna Tersa

wykorzystano materiały z KGP

$esc.html($item.icon)

FILM

21 MB

Galeria

Powiązane wiadomości