Policja w Legnicy dba o bezpieczeństwo pieszych na przejściach
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadzają dziś akcję "Bezpieczne przejście dla pieszych". Funkcjonariusze skupiają się na poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, którzy są najbardziej narażeni na skutki wypadków.
  1. Akcja "Bezpieczne przejście dla pieszych" trwa przez cały dzień.
  2. Policjanci koncentrują się na skrzyżowaniach, przejściach oraz głównych ciągach komunikacyjnych.
  3. Głównym celem jest ograniczenie i eliminacja wypadków z udziałem pieszych.
  4. Piesi i kierowcy muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego.

Działania legnickiej drogówki mają na celu zwrócenie uwagi na wykroczenia, które mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Policjanci będą monitorować skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne, aby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Piesi, jako najbardziej narażeni uczestnicy ruchu drogowego, często nie mają żadnej ochrony w przypadku kolizji. W związku z tym, policja przypomina o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców. "Pamiętajmy! Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych."

Policjanci przypominają kierowcom o obowiązkach, które często są zapominane, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drogach. W szczególności należy zwracać uwagę na przejścia dla pieszych oraz miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Akcja potrwa do późnych godzin wieczornych, a jej strategicznym celem jest wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni pamiętać, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz wzajemny szacunek mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo na drogach.


KMP w Legnicy