Urząd Miasta Legnica: Prezydent powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej
W Legnicy tworzą się silne sojusze przeciwko przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny zostaje wyposażony w nowe siły, by efektywniej walczyć z tym społecznym problemem. Poznajmy bliżej tych, którzy staną na straży rodzinnego bezpieczeństwa.
  • Nowo powołani członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnicy zadedykowani walce z przemocą domową.
  • Joanna Chanas – Rytwińska obejmuje funkcję przewodniczącej.
  • W skład Zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, gotowi na współpracę.

W Legnicy zawiązuje się koalicja ekspertów, która ma na celu wyplenić zjawisko przemocy w rodzinie. To właśnie w tym mieście, na mocy decyzji prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, powstaje nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Na światło dzienne wychodzi kompetentna grupa ludzi, którzy połączą swoje siły, by wspierać osoby dotknięte problemem przemocy domowej.

Przewodnictwo tak ważnej inicjatywy powierzono Joannie Chanas – Rytwińskiej, która będzie stała na czele Zespołu, kierując działaniami mającymi na celu koordynację i integrację różnorodnych instytucji. W grupie tej znajdą się przedstawiciele organów ścigania, specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogiki oraz medycyny, a także działacze organizacji pozarządowych. Wszyscy ci ludzie będą współpracować, aby skuteczniej przeciwdziałać przemocy w domowym zaciszu.

Stworzenie takiego Zespołu to odpowiedź na rosnącą potrzebę działania w obszarze, który dotyka coraz więcej rodzin. Wspólne przedsięwzięcia, wymiana doświadczeń i wiedzy między różnymi sektorami to fundament, na którym będzie opierać się praca Zespołu. Ich misją stanie się nie tylko wsparcie ofiar, ale również działania prewencyjne i edukacyjne, które mogą zapobiec dalszym trudnym sytuacjom w przyszłości.

Legnica pokazuje, że solidarność społeczna i profesjonalizm mogą iść w parze w walce z tak trudnymi wyzwaniami, jak przemoc domowa. Niech ten krok będzie znakiem dla mieszkańców, że ich bezpieczeństwo rodzinne jest na pierwszym miejscu w priorytetach miasta.


Źródło: Urząd Miasta Legnica