W poniedziałek, 20 listopada br. rusza pierwszy etap przebudowy ul. Złotoryjskiej

Przebudowa ulicy Złotoryjskiej jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych miasta. Zakres pierwszego etapu obejmuje przebudowę chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Złotoryjskiej na odcinku od ronda Unii Europejskiej do ulicy Ceglanej, a także przebudowę zjazdów w ulice Leśmiana, Ceglaną i Makuszyńskiego. Bezpieczeństwo przechodniów poprawi również nowy przystanek autobusowy z zatoką oraz bezpiecznym, oświetlonym przejściem zaopatrzonym w wysepki azylowe dla pieszych, który powstanie za zjazdem w ul. Ceglaną. W pierwszym etapie przebudowana zostanie jezdnia północna, która poszerzona będzie o nowy pas ruchu dla projektowanych lewoskrętów w ul. Leśmiana i Makuszyńskiego.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 3 mln 413 tys. zł.  Na realizację zadania Legnica otrzymała 1 436 268 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następnej kolejności planowany jest odcinek od ul. Gwarnej do przejścia podziemnego.

W ramach pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu, od 20 listopada br., odcinek ul. Złotoryjskiej od Ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej zostanie wyłączony z ruchu. Zakaz nie będzie dotyczył autobusów, służb miejskich, pojazdów obsługujących plac budowy oraz pojazdów zaopatrzenia sklepów. Dla pozostałych uczestników ruchu zostały wyznaczone objazdy:

  • dla pojazdów jadących od strony Złotoryi i Huty Miedzi objazd poprowadzony będzie na Rondzie Unii Europejskiej skrętem w prawo w ul. Zachodnią, a dalej Jaworzyńską i ul. Grabskiego do skrzyżowania z ul. Złotoryjską,
  • dla mieszkańców przyległego do placu budowy osiedla budynków TBS dojazd od strony Huty zapewniony będzie przez dodatkowy lewoskręt w ciągu ul. Zachodniej i utwardzony odcinek do włączenia w ul. Orkana,
  • dla pojazdów jadących z kierunku centrum objazd wyznaczony jest przez ul. Grabskiego, a dalej Jaworzyńską, Zachodnią do Ronda Unii Europejskiej,
  • mieszkańcy osiedla TBS dojazd z centrum mają wyznaczony przez Aleję Zwycięstwa.

Alternatywną drogą do Huty Miedzi jest również ul. Chojnowska i ul. Zachodnia od węzła przy trasie S3 do Ronda Unii Europejskiej.

Rozwiązanie dla pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu było uzgadniane ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i musiało uzyskać akceptację Policji oraz Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym. Taką akceptację zaproponowane rozwiązanie uzyskało we wszystkich wymienionych instytucjach. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 

 

 

Powrót na listę aktualności