Kondolencje po śmierci mecenasa Piotra Rojka

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Mecenasa Piotra Rojka.
Piotr Rojek był aktywnym działaczem sportowym i samorządowym.
Jego odejście dotknęło całą społeczność naszego miasta.

Piotr Rojek był wybitnym prawnikiem, osobą niezwykle zasłużoną dla legnickiej adwokatury.
Był także aktywnym uczestnikiem życia publicznego.
W latach 1998–2002 pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji.
Był przedstawicielem legniczan, oddanym sprawom i rozwojowi naszego miasta i regionu.

Wierzę, iż Jego praca oraz oddanie idei służby publicznej staną się
inspiracją dla nas wszystkich, a Jego pamięć pozostanie żywa w naszych sercach.

W imieniu mieszkańców Legnicy oraz własnym składam Rodzinie i Przyjaciołom Mecenasa najszczersze kondolencje.Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski


Legnica, 22 września 2023 r.

Powrót na listę aktualności