Nieodpłatna pomoc prawna w Legnicy

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom.Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika.

Na terenie Legnicy utworzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których dwa powierzono izbom zawodowym radców prawnych i adwokatów, a dwa wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pożytku publicznego.
Punkty powierzone izbom zawodowym położone są przy ul. Witelona nr 8 (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2), a punkty powierzone organizacji pożytku publicznego – w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Legnicy, przy ul. Kościuszki nr 38. Wszystkie punkty działają codziennie (z wyjątkiem ustawowo dni wolnych od pracy) w godzinach pracy urzędu.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty u pracowników Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli (wymógł ustawowy, że rejestrację prowadzi koordynator powiatowy):
– dzwoniąc pod numer telefonu 539 912 151, lub
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub
-wysłać mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik, adwokat, radca prawny w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter.

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku.

Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem. Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązywania sporów. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą, który chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej składa:
• pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów;
• oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

System nieodpłatnej pomocy jest kierowany między innymi do osób ze szczególnymi potrzebami. Każda z takich osób może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady (np. usługi tłumacza języka migowego) należy taką potrzebę zgłosić podczas umawiania wizyty.

Powrót na listę aktualności