Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace

Coraz bardziej widać postęp prac na przebudowywanym placu Słowiańskim. Obecnie główne prace drogowe koncentrują się na wyłączonej z ruchu jezdni południowej. Z kolei po drugiej stronie dobiega końca układanie chodnika i ścieżki rowerowej, bardzo zaawansowane jest budowa nawierzchni z płyt na placu (przy urzędzie miasta). W przejściu podziemnym budowany jest szyb windy.

Na stronie południowej zbudowano już zbiornik retencyjny, konstrukcje (nośne) w przejściu podziemnym. Wyłożono warstwę asfaltu na jezdni, zbudowano zatokę autobusową.

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura, zieleń. Zamówienie nie obejmuje budowy pomnika Henryka Pobożnego i fontanny typu „mokry chodnik”.

Przypomnijmy, że w drugim przetargu na rewitalizację placu Słowiańskiego wpłynęła oferta konsorcjum firm Budrim (lider) i Rotomat opiewająca na kwotę 29 mln 766 tys. zł. Była więc wyższa o ok. 4,5 mln niż miasto przeznaczyło w budżecie na tę inwestycję. Korekta budżetu pozwoliła na rozstrzygnięcie przetargu i wykorzystanie dofinansowania tej inwestycji w wysokości 23 mln zł 750 tys. zł z Rządowego Programu Polski Ład.

Galeria zdjęć

powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
powiększ zdjęcie: Przebudowa placu Słowiańskiego. Zobacz, jak przebiegają prace
Powrót na listę aktualności