TBS Kamienna Góra wybuduje kolejny budynek mieszkalny

TBS Kamienna Góra wybuduje kolejny budynek mieszkalny przy ul. Makuszyńskiego w Legnicy. Gmina Legnica uzyskała na inwestycję ponad 4 mln zł z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W tym roku podpisano umowę o uruchomienie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat. Inwestorem odpowiedzialnym za realizacje zadania jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra. Planowane przekazanie finansowego wsparcia na konto Gminy Legnica nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Następnie, Gmina Legnica przekaże pieniądze na zasadzie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Legnica przekaże pieniądze na zasadzie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.---#---Tys#ABS#PBS#TKS#TOS#Tb#CBŚ#TNS#TSB#Tyś#TUS#Toś#Tuś#ZBS#Tas#Taś#Ts#Tss---#---TBS">TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres inwestycji:

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje naziemne, w tym jedną kondygnację w poddaszu użytkowym przykrytym dachem skośnym) wraz z zespołem garaży i obejmuje m.in.:
• utworzenie 46 lokali mieszkalnych na wynajem
• budowę podziemnego garażu 
• wykonanie zewnętrznego placu parkingowego i dróg
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego
• zagospodarowanie terenu przyległego m.in. zieleń i drobna architektura.

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe wraz z szybem windowym.


Projekt pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy, przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”.

Planowana wartość całkowita zadania: 14 609 765,76 PLN
Planowana wartość kwalifikowana projektu: 13.732.817,24 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 164 739,86 PLN

Powrót na listę aktualności