Legnicka Książka Roku 2021. Nominacje otrzymało pięć wydawnictw

Nominacje do Tytułu Legnickiej Książki Roku 2021 otrzymało pięć wydawnictw, wybranych przez kapitułę konkursu spośród 24 ubiegłorocznych publikacji.

 Nominacje do Tytułu Legnickiej Książki Roku 2021:

  1. Tomasz Broda „Najlepsze gołąbki jadłem u Eli”
  2. Przemek Corso „Serca twego chłód"
  3. Grażyna Humeńczuk „Dawna Legnica: obraz miasta w grafice i malarstwie
    w zbiorach Muzeum Miedzi.- Muzeum Miedzi”
  4. Marcin Makuch, Mariusz Bach „Miedź Legnica: pół wieku piłkarskiego klubu.- Legnica”
  5. Marek Żak „Czerwony Młyn: historie z powojennej Legnicy”

Konkurs ten pod patronatem prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, już od dwunastu lat organizują Muzeum Miedzi wraz z Legnicką Biblioteką Publiczną.

Kapituła oceniała książki związane z Legnicą, bądź napisane przez legniczanina albo wydane w naszym mieście. Najwyżej cenione przy wyborze są: staranność edytorska (estetyka, szata graficzna) i redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartość poznawcza i artystyczna, oryginalność, efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu, a także oddziaływanie na społeczność miasta, regionu i kraju.

Skład kapituły:

- Dorota Purgal, przedstawicielka prezydenta Legnicy, przewodnicząca kapituły

- Bogumiła Słomczyńska, radna Rady Miejskiej Legnicy, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

- Grażyna Pichla, radna Rady Miejskie Legnicy

- Antonina Trawnik

- Barbara Morawiec, przewodnicząca legnickiego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

- Grzegorz Chmielowski, redaktor Gazety Wrocławskiej

- Lilla Sadowska, redaktor portalu lca.pl

- Mieczysław Pytel, przedstawiciel środowiska czytelniczego