PARP organizuje Akademię Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia Menadżera Innowacji. Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. IV edycja programu będzie realizowana od X 2022 r. do IV 2023 r.

Program kierowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw.

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w maksymalnej wysokości do 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych przedsiębiorstw. W części szkoleniowej projektu istnieje możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

Rekrutacja trwa od 25 lipca do 9 września 2022 r.


Więcej szczegółów:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji#opis

https://startupacademy.pl/ami/

Galeria zdjęć

powiększ zdjęcie: PARP organizuje Akademię Menadżera Innowacji
Powrót na listę aktualności