Pracownia Ruka opracuje dokumentację przebudowy ekonoma

Zawarta została umowa z Legnicką Pracownią Ruka na opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku i sali gimnastyczne j Zespołu Szkół Ekonomicznych. Termin realizacji umowy do końca lipca przyszłego roku.

Pracownia Ruka została wybrana do opracowania dokumentacji po negocjacjach. Jej ostateczna cena to 440 tys. zł. W przetargu startowały trzy firmy.     

Zamówienie obejmuje wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego obiektu, jego posadowienia, pełnobranżowej inwentaryzacji budowlanej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.