Przebudowa al. Rzeczypospolitej od Piłsudskiego do Kaczawskiej. Jak przebiegają prace

Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane wykonawca przebudowy al. Rzeczypospolitej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Kaczawskiej zakończyło już kładzenie nowej warstwy asfaltu. Teraz prace będą koncentrowały się na montażu pętli indukcyjnych do sygnalizacji świetlnej. A w przyszłym tygodniu zostaną wykonane  pasy na jezdni.  

Zakres prac przewiduje: sfrezowaniu warstwy ścieralnej na odcinku 325 m, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego , wykonanie pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej – odtworzenie oraz wykonanie nowych, regulację urządzeń technicznych, położenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 gr. 5 cm, zrobienie znakowania poziomego oraz pionowego, ułożenie nowego krawężnika w obszarze wyspy dzielącej jezdnie.

Koszt tej inwestycji około 635 tys. zł. Roboty prowadzone są od godz. 22.00 do godz. 5.30 przy ręcznym sterowaniu ruchem. W ciągu dnia ruch będzie odbywał się normalnie. Takie założenia pozwolą uniknąć bardzo uciążliwych objazdów po sąsiednich ulicach, a także wpłynie to znacząco na skrócenie czasu przebudowy. Wykonawca jednocześnie przeprasza mieszków za uciążliwości wynikające z pracy w porze nocnej.

Przypomnijmy, że w grudniu minionego roku firma PTB przebudowała al. Rzeczypospolitej na odcinku od Gumińskiego do Zamiejskiej.