Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Jak uzyskać wsparcie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I - na rok 2022 angażując do jego realizacji wolontariuszy, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Adresatami programu są Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu w zakresie Modułu I polega na:

  • wsparciu / pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
  • pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • pomocy w dostarczaniu produktów żywnościowych,
  • dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • pomocy przy realizacji recept oraz regulowaniu rachunków za środki finansowe seniora,
  • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby, objęciu wsparciem z zakresu pomocy społecznej.

Program będzie realizowany w terminie od dnia uzyskania środków finansowych do końca 2022 roku.
Decydując się na skorzystanie z pomocy jaką oferuje program, senior zgłasza się poprzez:

  • ogólnopolską infolinię 22 505 11 11
  • bezpośrednio kontaktuje się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, dokonując zgłoszenia telefonicznego pod numer 76/7221809 wew. 2118 i 2110 lub osobiście w siedzibie MOPS, przy ul. Chojnowskiej 112, pokój 301 w godzinach od 8 do 15.30