Orlik przy ul. Polarnej będzie miał nową nawierzchnię. Ogłoszono przetarg

Do 17 maja można składać oferty na przebudowę boiska w Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka nawierzchni syntetycznej boiska wraz z elementami konstrukcji betonowych i  wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem.
Boisko to zostało zbudowane w ramach rządowo – samorządowego programu Orlik przed 14 laty. Było bardzo popularne wśród legniczan. Obecnie aby dalej mogło funkcjonować konieczny jest remont.