Najczęstsze problemy prawne przy rozwodzie, separacji, sprawach rodzinnych

Rozwód wiąże się ze stresem i może generować problemy natury prawnej i emocjonalnej. Nieco inaczej będzie wyglądać formalne rozstanie w przypadku pary, która nie ma dzieci, a odmiennie w przypadku osób posiadających potomstwo. Jakie są najczęstsze problemy przy rozwodach?

Prawo do opieki nad dzieckiem

Rozwód jest trudnym doświadczeniem zarówno dla małżonków, jak i dziecka. Problemy rodzą także kwestie prawne, które nie zawsze są oczywiste. W przypadku wszelkich trudności adwokat rodzinny z Wrocławia udzieli kompleksowej pomocy prawnej. Warto udać się do specjalisty – oszczędzimy sobie nerwów i będziemy mieli pewność, że sprawa zostanie pomyślnie rozwiązana.
W przypadku decyzji o rozstaniu największym problem jest zawsze kwestia opieki nad dzieckiem. Według prawa, jeśli któreś z małżonków nie jest pozbawione praw rodzicielskich, opieka ta przydzielona jest obojgu rodzicom lub opiekunom. Problem jednak pojawia się, kiedy trzeba ustalić miejsce zamieszkania dziecka. Według prawa zostaje ono w domu, w którym mieszkało do tej pory, a wraz z nim osoba, która jest tam zameldowana. Jak jednak wiemy, w większości przypadków małżonkowie mieszkają jednak razem, więc w takiej sytuacji, kwestia ta jest ustalana przez sąd. Jak najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno dla dziecka, jak i rodzica, wskazuje się opiekę naprzemienną, która polega na równym przebywaniu dziecka z każdym z rodziców, w Polsce jednak takie podejście nadal jest mało popularne.

Kwestia rozkładu pożycia małżeńskiego

Przyczyną rozwodu najczęściej jest rozpad pożycia małżeńskiego. Jest to zagadnienie trudne, które wydaje się mocno wchodzić w sferę prywatną małżonków. Jeśli nie zdecydujecie się na rozwód bez orzeczenia o winie, musicie być przygotowani na opowiadanie w sądzie o szczegółach z Waszego prywatnego życia. O rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić w kontekście ustania bliskości fizycznej, jednak na szczęście nie ma na ten temat w prawie ścisłych definicji. Na rozkład pożycia wpływają różne kwestie i warto wiedzieć, co jest istotne, jeśli będziemy musieli omawiać tę sprawę w sądzie.

Orzeczenie o winie

Z kwestią rozkładu pożycia, wiąże się orzeczenie o winie. Wielu małżonków, którzy są zranieni przez najbliższą osobę, optuje za ustaleniem winy w przypadku rozwodu. W ten sposób mogą wyegzekwować lepsze warunki, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem i alimenty. Argumentem na winę partnera jest na pewno zdrada, a także zaniedbywanie obowiązków małżeńskich, które są jasno określone w kodeksie rodzinnym. Warto jednak w tym przypadku być przygotowanym na prawdziwą batalię w sądzie i możliwe „wywlekanie” nawet najbardziej intymnych spraw.

Alimenty

Alimenty to kolejna problematyczna kwestia w sprawach rozwodowych. Choć przywykliśmy myśleć, że po rozwodzie płaci zazwyczaj mężczyzna, absolutnie nie ma takiego zapisu w prawie. Najczęściej spotykamy sytuację, w której alimenty płaci osoba mająca sporadyczne kontakty z dzieckiem, na konto małżonka, z którym nieletni mieszka.
Alimenty nie muszą jednak dotyczyć tylko dziecka – ich uskuteczniania może jak najbardziej być forsowane przez małżonka, na przykład w sytuacji, gdy był on/ ona na utrzymaniu partnera, gdy osoba wnioskująca o zadośćuczynienie jest chora, a także w każdej innej, rozpatrzonej indywidualnie sytuacji.