31stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. Miasto przygotowało półkolonie

Już w najbliższy poniedziałek 31 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 13lutego 2022 r. W tym okresie dla uczniów szkół podstawowych miasto zorganizowało półkolonie na terenie czterech szkół podstawowych nr 1, 4, 7 i 9. Dodatkowo Młodzieżowe Centrum Kultury będzie prowadziło dla dzieci
i  młodzieży z Legnicy otwarte zajęcia i warsztaty.

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 23 zł (udział w turnusie dziesięciodniowym to koszt 230 zł). W półkoloniach udział zadeklarowało 327 uczniów, dla których zostanie utworzonych 25 grup liczących do 15 osób.

W tym roku wypoczynek dla dzieci i młodzieży również organizowany jest w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN. Zgodnie z nimi dyrektorzy szkół, w których prowadzone są półkolonie, zorganizują uczniom edukacji wczesnoszkolnej wypoczynek głównie na terenie szkół lub na świeżym powietrzu. Dzieci będą korzystały ze świetlic szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz boisk szkolnych. Dla uczestników półkolonii zaplanowano udział w różnorodnych warsztatach
i konkursach a także zajęcia sportowe, muzyczno – ruchowe, artystyczno – kreatywne
i konstrukcyjne, plastyczne i muzyczne.