Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Pożegnanie Ryszarda Białka

Jeszcze do niedawna wszyscy mieliśmy nadzieję,

że ten dzień jednak nie nastąpi tak szybko.

Długo i dzielnie walczył, ale podstępna choroba nie dała się pokonać.

Zmarł w wieku 73 lat.

Jest bardzo trudno rozstawać się z Osobą,

z którą w niezwykle udany i twórczy sposób

blisko współpracowało się niemal całe dwudziestolecie.

Przez te wszystkie lata Ryszard Białek był jednym z najmocniejszych filarów legnickiej administracji samorządowej.

Piastował bardzo odpowiedzialną funkcję Zastępcy Prezydenta,

będąc nim również w okresie wcześniejszym,

później pełnomocnika do spraw inwestycji,

planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

Funkcje te, także w przedsiębiorstwach, nakładały na Niego wiele trudnych obowiązków,

obciążeń i wielką odpowiedzialność,

z których zawsze wywiązywał się perfekcyjnie.

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski za wybitne zasługi odznaczył Go

Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Dla bardzo wielu współpracowników był autorytetem,

nauczycielem, podporą i źródłem fachowej wiedzy, a kiedy było trzeba, także przyjacielem, na którego pomoc zawsze można było liczyć.

Już dziś dotkliwie odczuwamy Twoją nieobecność

i tęsknimy za Twym oddaniem legnickiemu samorządowi, służbie publicznej, wysokiej próby profesjonalizmem, rzetelnością i zaangażowaniem. Będziemy tęsknić za Twym zawsze pogodnym i radosnym usposobieniem.

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Ratusza,

spółek komunalnych oraz instytucji miejskich składamy Ci dzisiaj hołd, zaś Twojej Rodzinie - najgłębsze wyrazy współczucia.

 

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

 

Msza święta żałobna Ryszarda Białka odbędzie się w środę, 15 września 2021 roku o godzinie 13.00, w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Sikorskiego 1.
Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce na terenie kolumbarium Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej o godzinie 14.30. Kondukt wyruszy od ulicy Pątnowskiej.

Powrót na listę aktualności