Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

LPGK oczyści miasto z dzikich wysypisk śmieci

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaproponowało najlepszą ofertę, z ceną 226 tys. 800 zł brutto, i wygrało przetarg na likwidację dzikich wysypisk oraz rekultywację terenów po nich. Umowa obowiązuje do grudnia 2021 roku.

Zakres zadania obejmuje m.in. zebranie odpadów porzuconych na terenach należących do gminy Legnicy, wywiezienie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz uporządkowanie terenu. W tym miejscu wykonawca umieści tablicę z napisem „Zakaz wyrzucania gruzu, śmieci oraz odpadów zielonych pod groźbą grzywny”. Szacuje się, że do zebrania jest około 600 ton „bezpańskich” śmieci.

Dzikie wysypiska są plagą nie tylko w naszym mieście. Każdego roku wydajemy na ich likwidację setki tysięcy złotych. Usuwamy ponad sześćset ton nielegalnych śmieci rocznie. Pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem, zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.