Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Trwa remont cmentarnej kaplicy. Zobacz co już zrobiono

Coraz bardziej zaawansowana jest rewitalizacja cmentarnej kaplicy. Prace koncentrują się restauracji elewacji zewnętrznej, pokryciu dachu blachą tytanowo- cynkową, renowacji drzwi wejściowych. 

Co już zrobiono? Zakończono wzmacnianie konstrukcji drewnianej dachu kaplicy m.in. krokwi, wymieniono skorodowane podwlin, wymieniono słupy wraz  impregnacją grzybobójczą i przeciwpożarową więźby dachowej. Wzmocniono belki stropowe, wymieniono m.in podłogi na strychu krematorium i antresoli oraz strychu kaplicy. Przemurowano gzymsy na kopule kaplicy wewnątrz obiektu.

Docieplono  płytami styrodurowymi ściany piwnic kaplicy i krematorium. Wymieniono okna poddasza, wewnątrz w pomieszczeniach piwnic wymieniono instalację wodno – kanalizacyjnej wymieniana jest instalacja elektrycznaj. Wcześniej wykonano wewnątrz budynku badania stratygraficzne ścian, dzięki którym poznano technikę wykonania  oraz kolorystykę poszczególnych elementów elewacji. Odrestaurowano witraże w oknach.

Obecnie trwają roboty renowacyjne na elewacji kaplicy, czyli uzupełnianie gzymsów, obramień okiennych, pilastrów,  restauracja elementów architektonicznych, wymiana skorodowanych tynków. Zaawansowane są prace dekarskie związane z wymianą istniejącego pokrycia kaplicy na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.

 

Prace wykonuje firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków Architekton w Głogowi, która wygrała przetarg na renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem.

Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w części piwnicznej, wymianę pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową, wykonanie badań stratygraficznych i robót murarsko–tynkarskich. Okna i drzwi będą poddane renowacji, wymienione mają być wentylatory dachowe, zdemontowana będzie nieczynna instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w kaplicy i pomieszczeniach przyległych, zamontowane elektryczne maty grzejne oraz grzejniki promiennikowe.

Prace planowane są w dwóch etapach – w pierwszym renowacja kaplicy pogrzebowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w drugim - pozostałych części obiektu. Planowane zakończenie całości prac w 2022 r.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Powrót na listę aktualności