Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Powstaje droga łącząca tereny inwestycyjne z obwodnicą zachodnią

Bardzo duży postęp prac widoczny jest przy budowie ul. Giełdowej - drogi klasy Z łączącej tereny produkcyjno usługowe (Legnica II) z obwodnicą zachodnią.

Obecnie trwa formowanie i zagęszczanie nasypu pod wyjazd z ul. Giełdowej w kierunku obwodnicy zachodniej. Wykonano już wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika odparowującego, zamontowano hydrant oraz wykonano wlot rowu do kanalizacji deszczowej.

Zakończono również roboty związane z czasową organizacją ruchu w zakresie zamontowania ośmiu słupów oświetleniowych na ul. Zachodniej i ułożeniem kabla oświetleniowego pomiędzy nimi wraz z wpięciem do istniejącej sieci.

Część drogowa tej inwestycji to: budowa i przebudowa jezdni– wykonanie nawierzchni bitumicznej, drogi dla pieszych i rowerzystów, chodników i ścieżek rowerowych, zagospodarowanie pasów zieleni, a także budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w tym przebudowa zbiornika retencyjnego.

Budowa tej drogi jest kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji związanej z uzbrojeniem i budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, które skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A4.

Powrót na listę aktualności