Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Poznaliśmy tegorocznych laureatów miejskich nagród i wyróżnień

Na dzisiejszej sesji (26 kwietnia) Rada Miejska wyłoniła laureatów miejskich tytułów, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Legnicy i jej mieszkańców.

Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy przyznano Stanisławowi Obertańcowi, zgłoszonemu przez grupę radnych.

Nagrodą Miasta Legnicy radni wyróżnili:
- Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Odznaki Zasłużonego dla Legnicy otrzymają:
1. Tadeusz Chodorowski
2. Grzegorz Collins
3. Rafał Collins
4. Andrzej Dadełło
5. Ewa Gołębiowska
6. Mieczysław Gracz
7. Bartłomiej Izbiński
8. o. Jan Janus OFMConv
9. Medard Madera
10. Roger Piaskowski
11. Rafał Pilch
12. Maria Rogala
13. Paweł Wolak
14. Łucja Teresa Wojtasik – Seredyszyn
15. Łukasz Zieliński
16. Władysław Zieliński
17. Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej
18. 710 Drużyna Wędrownicza „KEDYW” im. Gen. St. „Grota” Roweckiego w Legnicy
19. Ośrodek Kibicie Razem Miedź Legnica
20. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

Honorowy Obywatel Legnicy

Stanisław Obertaniec urodzony 01.04.1948 roku w Ulesiu. Ortodonta, senator, dziennikarz, radiowiec. W 2013 roku, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada przyznany status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Pochodzi z zasłużonej rodziny legnickich nauczycieli. Jego rodzice Maria i Władysław – walczyli w szeregach Armii Krajowej. Stanisław Obertaniec już w latach sześćdziesiątych XX w. włączył się do walki o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Uczestniczył w wydarzeniach Marca 1968, a w latach 70-tych był kurierem i kolporterem nielegalnych wydawnictw. W latach 1980-1981 był współzałożycielem i jednym z przywódców regionalnej NSZZ „Solidarność” służby zdrowia. W związku z tą działalnością został internowany (1981-1982), zwolniony z pracy i wielokrotnie represjonowany. Należał do czołówki podziemia „S” w Zagłębiu Miedziowym. Jako senator I kadencji uczestniczył w procesie transformacji ustrojowej, pracując w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Również w III RP, po zakończeniu kadencji w parlamencie, był aktywny na polu społecznym. 18.12.1991 r. z powodzeniem uruchomił, pierwsze w historii Legnicy, radio nadające stały program lokalny. Założone przez niego diecezjalne Radio Plus Legnica (do 1998 roku działające pod nazwą Radio eL-Legnica) to medium od trzydziestu lat skupiające uwagę na sprawach lokalnych, społecznych i religijnych. Na antenie omawiane są przede wszystkim lokalne sprawy. Mieszkańcy są zapoznawani z wydarzeniami i polityką władz miasta. Na antenie słuchacze mogą zadawać pytania jego włodarzom. Radio jest więc elementem rozwoju legnickiego społeczeństwa obywatelskiego. Radio realizuje też, z pożytkiem dla społeczeństwa, społeczno – religijną misję Kościoła.

Jeszcze w ramach poprzedniego ustroju, w PRL, działając w krajowych strukturach podziemnej Solidarności, Stanisław Obertaniec podjął działania na rzecz Legnicy. W roku 1988, współpracując  z dr Pawłem Jurosem, dr Dorotą Czudowską i uzyskując poparcie prof. Zofii Kuratowskiej – pozyskał dla Legnicy od Społecznej Fundacji Solidarności 450 000 dolarów na zakup sprzętu medycznego dla projektowanej przez to środowisko placówki medycznej nowego typu. W latach 1989-1998 Stanisław Obertaniec stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Dzięki ww. funduszom i wysiłkowi wielu osób, w 1992 roku powstała w Legnicy, długo nie mając swego odpowiednika w naszym regionie  i Polsce, najnowocześniejsza jednostka medyczna ukierunkowana na skryning raka piersi. Udzielono w niej pomocy tysiącom kobiet z Legnicy i Zagłębia Miedziowego. W roku 2003 Stanisław Obertaniec był współzałożycielem Fundacji Pawła Jurosa, której jest wiceprezesem. Fundacja prowadzi działalność społeczną. Stanisław Obertaniec posiada czworo dzieci i dwanaścioro wnucząt.

Powrót na listę aktualności