Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Trwa remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Specjalnych

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem to ostatni, piąty etap adaptacji budynku byłej szkoły przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych.

W ostatnim czasie zakończono roboty tynkarskie ścian wewnętrznych, wykonano konstrukcję ściany oddzielającej zaplecze w sali gimnastycznej oraz pomalowano sufit sali. Obecnie trwają roboty zewnętrzne dociepleniowe. Gotowa już jest elewacja szczytowa sali gimnastycznej oraz pokrycie dachu nad salą. Trwają natomiast prace elewacyjne i dekarskie oraz rozbiórkowe pod nową podłogę sportową na sali.

Roboty wykonuje legnicka firma Maxkol, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i wygrała przetarg na wybór wykonawcy etapu V - adaptacja na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych sali gimnastycznej.

Wcześniej zakończyły się już cztery etapy tej inwestycji:

Etap IV. Przebudowany został i przekazany użytkownikowi segment D oraz łącznik do sali gimnastycznej.  Zakres prac obejmował m.in.: zagospodarowanie terenu, roboty murarskie, malarskie i dekarskie. Wymieniono instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodne, elektryczne i inne. Docieplony został dach oraz część elewacji, która wcześniej nie był ocieplona.  Koszt ok. 2 mln 321 tys. zł.

Etap II i III. W  segmencie A, części segmentu B i łączniku do segmentu D przebudowana i wyposażona została kuchnia oraz zagospodarowany teren wokół obiektu. Wykonywano roboty: rozbiórkowe, żelbetowe, murarskie, dociepleniowe, dekarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie. Wymieniono też stolarką okienną i drzwiową, instalację sanitarno-wodociągową, centralnego ogrzewania i inne prace. Koszt ok. 8 mln 389 tys. zł.

Etap I.  Adaptacja i wyposażanie sal i pomieszczeń w segmencie C, przeznaczonych na internat i oddziały przedszkolne.

Prace obejmowały również przebudowę budynku C wraz z łącznikiem prowadzącym do sali gimnastycznej i części segmentu B. Obiekt został ocieplony, położono nową estetyczną elewację. Uporządkowano teren przed budynkiem, powstały nowe chodniki. Wyposażenie wnętrz jest nowoczesne i funkcjonalne. Koszt tego zadania to ok. 8,2 mln zł. wraz z wyposażeniem.

Galeria zdjęć

Powrót na listę aktualności