Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020. Legniczanie laureatami tego prestiżowego konkursu

W gronie laureatów ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł znalazło się siedmioro młodych legniczan ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz  Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Nasi laureaci: Nikola Grabowska, Maja Bartniec, Filip Dzwonkowski, Mateusz Szczepański, Wiktoria Skuza, Klaudia Grzelak, Julia Krajewska.

Legnickie placówki oświatowo-wychowawcze od dwudziestu lat uczestniczą w tej ogólnopolskiej kampanii, której propagowaniu służą m.in. konkursy plastyczne i literackie. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych z Poznania.

W 2020 roku działania profilaktyczne były prowadzone pod hasłem: „Dorastamy asertywnie”.  Cel stanowiło wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów oraz ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.