Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

ZDM rozstrzygnął przetarg na utrzymanie drzew w pasie drogowym

Firma Pielęgnacja Zieleni i Wycinka Drzew z Wołowa z ofertą 433 tys. 667 zł wygrała przetarg na utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym. Swoje usługi będzie świadczyła przez rok.

Zakres zadania obejmuje: wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew. Ćięć technicznych, wycinkę drzew, usuwanie karpin po usuniętych drzewach. Usługi obejmują głównie prace wykonywane na drzewach i krzewach mające na celu poprawę ich zdrowotności oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Realizacja usług w formie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych wraz z wywozem oraz utylizacją odpadów i nieczystości na składowisku.