Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Kolejne latarnie oświetlą ul. Spokojną. Przetarg na wyłonienie wykonawcy

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zbuduje nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne na Spokojnej na odcinku od ul. Pątnowskiej do wiaduktu kolejowego. Termin składania ofert  do 9 listopada.

Prace będą polegały na montażu kompletnych energooszczędnych latarni w technologii LED, budowę linii kablowej oraz prace ziemne.

Ta inwestycja będzie kontynuacją budowy energooszczędnego oświetlenia na ul. ul. Spokojnej (od ul. Wrocławskiej do wiaduktu kolejowego). To zadanie jest już praktycznie zakończone. W jego ramach  zamontowano kompletne latarnie, doświetlono przejście dla pieszych, wymieniono oprawy oświetleniowe ze źródłami sodowymi na oprawy wykonane w  technologii LED na istniejących latarniach. Koszt to ok. 207 tys. zł.  

Przypomnijmy, że w naszym mieście nowoczesne i energooszczędne oświetlenie ledowe zainstalowano już m.in. na ul. Nadbrzeżnej, Złotoryjskiej, Obwodnicy Śródmiejskiej, alei Orła Białego, na Tarninowie, w Rynku i okolicznych ulicach. Jest ono także jednym z istotnych elementów w walce z emisją dwutlenku węgla do atmosfery.