Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Miasto szuka wykonawcy na budowę drogi łączącej teren inwestycyjny z ul Jaworzyńską

Ogłoszony został przetarg na budowę drogi łączącej tereny produkcyjno usługowe (Legnica II) z ul. Jaworzyńską. Termin składania ofert do 22 października.

Zadanie to obejmuje przebudowanie części ul. Myśliwskiej i włączenie jej do ul Jaworzyńskiej. Część drogowa tej inwestycji to: budowa i przebudowa jezdni – wykonanie nawierzchni bitumicznej, drogi dla pieszych i rowerzystów, chodników i ścieżek rowerowych, zagospodarowanie pasów zieleni. A także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w tym przebudowę zbiornika retencyjnego wraz z dojazdem serwisowym.

Budowa tej drogi jest kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji związanej z uzbrojeniem i  budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, które skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A-4. Powstały wówczas drogi, chodniki, oświetlenie, sieć Legman, sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także zatoki postojowe i autobusowe. Koszt tej inwestycji to około 8 mln 450 tys. zł.

Teren inwestycyjny tzw. Legnica II, o powierzchni ponad 20 ha, przed kilku laty miasto włączyło do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fot. ilustracyjne