Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Budowa nowego układu komunikacyjnego. Zobacz jak przebiegają roboty

Na budowie nowego układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w    rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka postęp prac jest coraz bardziej widoczny.   

Na wyłączonej na początku października ul. Nasiennej sfrezowana została już warstwa asfaltu. Ta ulica zostanie gruntownie przebudowana.  Zbudowana zostanie kanalizacja i ścieżki rowerowe. W innych częściach tej inwestycji trwają roboty ziemne. Prace wykonuje konsorcjum firm Budrim z Kunic (lider) i Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które wygrało przetarg.

Koszt inwestycji  to ok. 19 mln 130 tys. zł, pochodzących z budżetu miasta, ale zabiegamy też o rządowe źródła dofinansowania.

Zadanie to obejmuje budowę drogi o długości ok. 2,8 km (jezdnia 7-metrowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka, poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej, wraz z chodnikami, ścieżkami pieszo-rowerowymi o długości ok. 2,6 km i szerokości 4 metrów oraz nowoczesnym obustronnym oświetleniem ledowym ulic o długości kabli ponad 6 kilometrów. Parametry nowych dróg będą też dostosowane do ruchu i parkowania samochodów ciężarowych. Drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni zostaną odwodnione z wykorzystaniem sześciu zbiorników retencyjnych. Przebudowany będzie przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Powstanie kanał o długości 16,5 km z 42 studniami dla sieci szerokopasmowego internetu LEGMAN.

Galeria zdjęć

Powrót na listę aktualności