Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Interesujesz się ekonomią? Studiuj finanse, rachunkowość i podatki

Studia na kierunku finanse, rachunkowość i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy to propozycja kształcenia dla osób, które interesują się naukami ekonomicznymi. Nowoczesny, praktyczny kierunek studiów zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz podatków.

Trzyletnie studia na tym kierunku zapewniają umiejętności oraz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków i systemu podatkowego. Pozwalają zdobyć kwalifikacje typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Studia zapewniają również elementarną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz podstawowych zasad inwestowania na rynku akcji (GPW).

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw potrzebnych absolwentowi kierunków ekonomicznych: ekonomii, zarządzania, prawa, ekonometrii, statystyki, matematyki itp. Podczas kolejnych trzech semestrów studenci wybierają specjalność oraz piszą pracę dyplomową, co ułatwia kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu finansów lub rachunkowości.