Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

W okresie wakacyjnym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy cyklicznie sprawdzają bezpieczeństwo osób przebywających w rejonach kąpielisk. Nie tylko dbają o porządek publiczny ale również zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Kontrole prowadzone są głównie przez dzielnicowych na terenie miasta jak i powiatu legnickiego. Policjanci pojawią się nie tylko w miejscach strzeżonych akwenów jak również na terenie „dzikich kąpielisk”– gliniankach, rzekach, strumykach. Z zarządcami i właścicielami zbiorników prowadzone są rozmowy, których celem jest ukierunkowanie na właściwy sposób zabezpieczenia i oznakowania. Jednocześnie w rejonach wypoczynku prowadzona jest działalność informacyjno-edukacyjnaoe są założenia w części profilaktyczno-prewencyjnej dot. akcji ,,Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna woda”, które skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem działań jest popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku, w tym na wodach i terenach przywodnych.

Funkcjonariusze interweniują wobec nieodpowiedzialnych kierowców, którzy pomimo zakazów parkują pojazdy w miejscach niedozwolonych, gdzie stwarzają zagrożenie zarówno dla ruchu pojazdów jak i pieszych. Po przez notoryczne łamanie przepisów i chęć przebywania jak najbliżej zbiorników wodnych, kierujący niszczą znajdującą się tam roślinność oraz infrastrukturę drogową, nie zważając na skutki takiego zachowania.

Pamiętajmy, że czas wolny od pracy nie zwalnia nas z odpowiedzialności oraz przestrzegania przepisów. Wręcz przeciwnie, to okres, kiedy szczególnie musimy dbać o bezpieczeństwo i wykazać się rozsądkiem racjonalnie postrzegając możliwość wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

asp. Anna Grześków

Powiązane wiadomości