Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Zespół Placówek Specjalnych. Roboty budowlane już zakończone

W przebudowanym na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych budynku byłej szkoły przy ul. Mazowieckiej 3, zakończyły się odbiory końcowe i przekazanie użytkownikowi segmentu D oraz łącznika do sali gimnastycznej.

Plac budowy miasto przekazało wykonawcy na początku kwietnia. Zakres prac obejmował m.in.: zagospodarowanie terenu, roboty murarskie, malarskie i dekarskie. Wymieniono instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodne, elektryczne i inne. Docieplony został dach oraz część elewacji, która wcześniej nie był ocieplona. W segmencie tym będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla legnickich podopiecznych, którzy zostaną tutaj przeniesieni z innych placówek.

Także zakończyły się prace w segmencie A, części segmentu B i łączniku do segmentu D. W ich zakresie przebudowana i wyposażona została kuchnia oraz zagospodarowany teren wokół obiektu. Wykonywano roboty: rozbiórkowe, żelbetowe, murarskie, dociepleniowe, dekarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie. Wymieniono też stolarką okienną i drzwiową, instalację sanitarno-wodociągową, centralnego ogrzewania.

Przetarg na te roboty wygrało Legnickie Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane USBUD, z ofertą ok. 8 mln 389 tys. zł.

Latem minionego roku zakończyła się adaptacja i wyposażanie sal i pomieszczeń w segmencie C, przeznaczonych na internat i oddziały przedszkolne. Przebywają już tutaj, w bardzo dobrych warunkach, dzieci wraz opiekunami, przeniesione z placówki przy ul. Piechoty oraz ze Szkoły Podstawowej nr 16.

Przypomnijmy, że prace obejmowały przebudowę budynku C wraz z łącznikiem prowadzącym do sali gimnastycznej i części segmentu B. Obiekt został ocieplony, położono nową estetyczną elewację. Uporządkowano teren przed budynkiem, powstały nowe chodniki. Wyposażenie wnętrz jest nowoczesne i funkcjonalne. Koszt tego zadania to ok. 8,2 mln zł. wraz z wyposażeniem.

W przyszłości planowane jest remont sali gimnastycznej.

 

 

 

 

 

Powrót na listę aktualności