Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie mocno wspiera swoich podopiecznych. Nikt nie pozostaje osamotniony. Każdy z uczestników może liczyć na pomoc pracowników jednostki. Wsparcie związane jest zarówno z dowozem żywności, lekarstw, pakietów terapeutycznych, jak i materiałów do wykonywania samodzielnych prac w domu, przepisów kulinarnych, maseczek oraz środków ochrony. Dzięki temu w domach podopiecznych powstaje wiele prac plastycznych, ciast, ciasteczek, które stają się wyjątkowymi upominkami dla odwiedzających ich pracowników.

Pielęgnowany do tej pory przez podopiecznych ogród, również dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników, czeka z pierwszymi plonami na mieszkańców. Codzienny kontakt telefoniczny, umożliwiający wspólne rozmowy sprawia, że wszyscy choć na chwilę zapominają o trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Wszystkie te działania pomagają podtrzymać łączące wszystkich więzi.