Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołał Starosta Legnicki Adam Babuśka 19 maja br. Tematem spotkania była aktualna sytuacja epidemiczna w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym „Niebieski Parasol” w Chojnowie.

Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele władz Powiatu: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński oraz merytoryczni pracownicy Starostwa Powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Dariusz Wojtkowiak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku Tomasz Król, Prezes Niebieskiego Parasola Małgorzata Sztompke, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Watral oraz Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański.

Sytuacja w DPS w Legnickim Polu jest stabilna. Stan pracowników i pensjonariuszy jest dobry, nie wykazują objawów choroby.

W „Niebieskim Parasolu” przebywa obecnie 60 podopiecznych. Spośród pobranych 97 wymazów, 49 ma wynik pozytywny, a wśród nich są 32 nowe przypadki zakażenia. 4 osoby z personelu i 6 podopiecznych uznanych jest za ozdrowieńców.