Opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie do 30 czerwca

Prezydent Legnicy informuje, że przesunięciu na dzień 30 czerwca 2020 r. uległ ustawowy termin wniesienia:

·         rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020,

·         rocznej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2020 (wymaganej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 139 z późn. zm.).

Wydłużenie terminów opłat związane jest z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi przez rząd zmianami do specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 568).