Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Ponad sto komputerów miasto wypożyczyło do zdalnej nauki

Od 25 marca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o obowiązkowym prowadzeniu zdalnej edukacji szkolnej, realizującej podstawy programowe. Prezydent Legnicy ułatwił naukę na odległość, wprowadzając darmowe wypożyczanie komputerów uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do tej pory wypożyczono ich ponad 100.

Akcja wypożyczania komputerów nadal trwa. Wystarczy, że rodzic czy opiekun ucznia zwróci się do dyrektora szkoły z prośbą o zawarcie umowy cywilno-prawnej na czasowe użyczanie sprzętu.

- Nie wszyscy mają komputery w domach. Często z jednego korzysta kilkoro rodzeństwa, a także rodzice pracujący w systemie zdalnym – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Dlatego poleciłem dyrektorom szkół wypożyczanie sprzętu, który teraz nie jest wykorzystywany. Przez ostanie lata do pracowni szkolnych kupiliśmy prawie trzy tysiące nowych komputerów ze środków budżetowych i unijnych dotacji.

            1 kwietnia Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o granty na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Urząd Miasta natychmiast przesłał dokumenty wraz z zamówieniem na 40 komputerów wartych 100 tysięcy zł.

Projekt Zdalna Szkoła służy walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii.

- Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych – piszą autorzy projektu. - Uczniowie zamiast w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.