Urząd Stanu Cywilnego. Mniej osób podczas ślubu

W  związku z nowelizacją przepisów dotyczących ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego  uczestniczyć może wyłącznie pięć osób:   para młoda, dwoje świadków i dodatkowo jako gość jedna osoba. Ograniczenie ilości osób obecnych na uroczystości wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).