Apel prezydenta do prezesów spółdzielni mieszkaniowych

Prezydent Tadeusz Krzakowski wystosował pisma do prezesów Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary z prośbą o rozważenie zastosowania możliwych form wsparcia dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w lokalach, należących do obu spółdzielni.

Ta prośba jest związana z przygotowywanym przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego na czas kryzysu pakietu wsparcia dla legnickich firm - „Oddech dla przedsiębiorców”. Niektóre rozwiązania są już wdrażane, inne – jeszcze powstają.

W liście do prezesów spółdzielni czytamy m.in., że wsparcie firm „Ułatwi im przetrwanie w tym trudnym okresie, a w dalszej perspektywie zabezpieczy również Państwa przyszłe przychody. Upadłości przedsiębiorców, wynikające z braku możliwości regulowania bieżących opłat, w dłuższej perspektywie czasu spowodują wielomiesięczne poszukiwania najemców na opustoszałe lokale. Nie można też zapomnieć, że wielu z tych przedsiębiorców przez lata było solidnymi płatnikami, a ich finansowy wkład służył spółdzielniom”.