Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

W minionym tygodniu, jeszcze przed feriami zimowymi, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Chojnowie- sierż. szt. Dawid Sokołowski, rozpoczął cykl spotkań z najmłodszymi. Policjant rozmawiał z dziećmi między innymi na temat bezpieczeństwa podczas dni wolnych, przypomniał o numerze alarmowym, przedstawił, jak ważną rolę odgrywają odblaski oraz opowiedział o pracy policjanta.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Chojnowie, sierż. szt. Dawid Sokołowski, realizując program „Bezpieczne ferie 2020”, w minionym tygodniu rozpoczął cykl spotkań z najmłodszymi.

Policjant odwiedził przedszkole w Goliszowie i Szkołę Podstawową w Niedźwiedzicach. Wczoraj natomiast spotkał się z uczestnikami półkolonii w Niedźwiedzicach. Funkcjonariusz na spotkaniach z dziećmi rozmawiał o bezpieczeństwie. Głównym celem spotkań była edukacja najmłodszych, dotycząca spędzania czasu wolnego w taki sposób, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. Przypomniano o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.  Rozmawiano także o tym, w jaki sposób i kiedy należy korzystać z numerów alarmowych, a także przedstawiono, w jaki sposób działają elementy odblaskowe i jak ważne jest ich posiadanie na odzieży wierzchniej. Na zakończenie każdy otrzymał odblask, który będzie chronił go na drodze.

Policjant opowiadał też o swojej pracy a starsze dzieci przestrzegał przed cyberprzestępczością i zagrożeniami z tym związanych. Omówił również konsekwencje wynikające zarówno z posiadania, jak i zażywania środków odurzających.

Takie spotkanie powinno uchronić dzieci przed przykrymi doświadczeniami oraz pozwoli na bezpieczną organizację wolnego czasu.

 

sierż. szt. Anna Tersa

Powiązane wiadomości