Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Z okazji Światowego Dnia Chorego
obchodzonego 11 lutego
wszystkim Pacjentom, Osobom Chorym i Ich Opiekunom życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha.
Życzenia kierujemy również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.
Lekarzom, Pielęgniarkom, Opiekunom i wszystkim Osobom, które z oddaniem zajmują się chorymi, przekazujemy wyrazy uznania i wdzięczności.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur