LPGK kończy dostawy pojemników na odpady

Do 8 stycznia rozwieźliśmy ok. 22 tysięcy pojemników. Pozostały tysiąc trafi do zasieków i gniazd przy nieruchomościach w ciągu tygodnia – informuje Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W Legnicy od 1 stycznia 2020 roku, na mocy umowy zawartej z miastem, odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się spółka miejska LPGK. Odpowiada ona za dostarczenie właścicielom nieruchomości wielorodzinnych pięciu pojemników na odpady do selektywnej zbiórki oraz specjalnych worków na śmieci do domów jednorodzinnych.

            Dostawa w krótkim czasie tak wielu nowych pojemników to bardzo poważna i trudna operacja logistyczna. W naszym mieście potrzeba ich ok. 23 tysięcy. Brakujący tysiąc LPGK dostarczy w ciągu tygodnia.

Co robimy, gdy nie mamy nowych pojemników? Do momentu ich dostarczenia, segregujemy na zasadach, jakie obowiązywały do końca grudnia 2019 roku. Przykładowo: jeśli nie ma jeszcze niebieskiego pojemnika na papier, wkładamy go tymczasowo do żółtego pojemnika, przeznaczonego dzisiaj tylko na plastiki i metale.

Pamiętajmy, że obowiązek segregowania odpadów obecnie dotyczy wszystkich mieszkańców. Miasto samo finansuje koszty dostawy worków i pojemników, a środki na ten cel pochodzą z opłaty śmieciowej. W ten sposób finansowo odciąża mieszkańców.

Legniczanie chcą odpowiedzialnie i poprawnie selekcjonować odpady. Dlatego ratusz dostarcza im wielu źródeł informacji na ten temat, organizując szerokie akcje edukacyjne, np. na przystankach, spotkaniach, w szkołach czy w mediach. Każdy, kto jeszcze ma wątpliwości, może zadzwonić także do wydziału gospodarowania odpadami Urzędu Miasta na nr: 72 12 340, 341, 342, 343 i 344.