Policjanci z legnickiej drogówki podczas kontroli drogowej ujawnili, że w kontrolowanym pojeździe stan licznika wskazuje o kilka tysięcy kilometrów mniej niż podczas ostatniego badania technicznego. Teraz funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego będą wyjaśniać, w jaki sposób doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami, za zmianę stanu licznika lub inne działania mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego, które nakładają na policjantach obowiązek sprawdzania i udokumentowania stanu licznika w kontrolowanym pojeździe.

Wczoraj po godzinie 19:00 na jednej z ulic w Legnicy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 31 km/h.

Policjanci podczas kontroli, oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, skontrolowali także jego licznik. Po weryfikacji danych w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów okazało się, że stan licznika podczas ostatniego badania technicznego był o kilka tysięcy kilometrów większy niż obecnie.

Kierowca za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym, natomiast sprawą licznika zajmą się funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśniać jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. 

Legnicka Policja przypomina, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu. W przypadku mniejszej wagi czynu, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

sierż. szt. Anna Tersa