KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź 27.11.2019 r. zorganizowali konferencję tematyczną, poświęconą elektromobilności. Wśród licznie zaproszonych gości udział w konferencji wzięły władze Powiatu Legnickiego Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.

Podczas konferencji podpisany został list intencyjny, który dotyczył współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie Zagłębia Miedziowego. Sygnatariusze zadeklarowali wspólne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu, inicjowanie i prowadzenie konsultacji przy wypracowywaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych oraz określenie wspólnych dla samorządów i przedsiębiorców problemów związanych z infrastrukturą ładowania.

Warto zaznaczyć, że rozpowszechnianie elektromobilności przekłada się na wzrost innowacyjności i efektywności gospodarki oraz wpływa na jakość życia mieszkańców. Ogranicza zanieczyszczenia powietrza, obniża poziom hałasu oraz zapewnia lepszą dostępność i komfort komunikacji.