Dawcy krwi. Cisi bohaterowie ratujący życie ludzi

We wtorek (26 listopada) prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się Honorowymi Dawcami Krwi. – Wszyscy jesteśmy Państwu niezwykle wdzięczni za Wasze szlachetne serca, bo dzięki temu biją serca osób, którym wasza krew uratowała życie – mówił prezydent. – Życzę krwiodawcom satysfakcji, zdrowia i pomyślności.

Wśród zaproszonych krwiodawców były osoby, które oddały ponad 70 l krwi, ponad 50 l, ponad 40, 30, 25 i ponad 15 litrów. Wśród wyróżnionych było 5 kobiet, z których jedna oddała ponad 10 litrów życiodajnego płynu, a pozostałe panie po ponad 5.

W 2018 roku w Legnicy zarejestrowanych było aż 10 tys. 669 dawców, od których pobrano 9 132 donacje. Kierownik Terenowego Oddziału w Legnicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Beata Kozłowska podkreśliła, że w oddziale zarejestrowanych jest 22.356 dawców. Są to mieszkańcy Legnicy, pobliskich miejscowości i miast, a także z dalszych rejonów, np. z Środy Śląskiej i Bolesławca. - Średnio w miesiącu rejestrujemy ok. 1000 dawców, a ten najcenniejszy skarb oddaje 780 osób – dodaje pani kierownik.

W dniach 22-26 listopada obchodzone są w kraju Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Od lat w Legnicy z dawcami spotyka się prezydent. Krwiodawcy otrzymują też upominki i listy gratulacyjne. We wtorkowym spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca dyrektora do spraw finansowych, główny księgowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Jacek Blicharski.

Powrót na listę aktualności