Nie żyje ksiądz prałat Władysław Jóźków, Honorowy Obywatel Legnicy

Dziś (12.11) nad ranem w wieku 86 zmarł ksiądz prałat Władysław Jóźków. Kapłan wielce zasłużony dla naszego miasta.  

Ks. Władysław Jóźków  urodził się 12 stycznia 1933 r. w Chorostkowie (obecnie  Ukraina). Święcenia kapłańskie przyjął w  1958 r.  Od początku lat 60 minionego wieku związany z Legnicą, jako   wikariusz i proboszcz parafii pw. Świętej  Trójcy.  Był Duszpasterzem Ludzi Pracy, kapelanem „Solidarności” . Służył legnickim Sybirakom. W marcu 2010 roku Rada Miejska uhonorowała kapłana zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Legnicy. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi Związku Sybiraków, Medalem Pro Memoria, odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.