Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, zapraszamy dzisiaj na dni otwarte legnickiej Policji w godz. 7.30 - 15.00. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi. Serdecznie zapraszamy.

Dzisiaj i w kolejny każdy wtorek w legnickiej komendzie od godziny 7:30 do 15:00 są pełnione dyżury przez pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia w ramach dni otwartych drzwi. Wszystko po to, aby umożliwić zainteresowanym służbą w Policji, uzyskanie niezbędnych informacji oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych.

 

Komendant Główny Policji jeszcze w 2019 roku wyznaczył dwa terminy przyjęć do służby w Policji.

1. 7 grudnia 2019 r.

2. 30 grudnia 2019 r.

Procedura kwalifikacyjna do służby cały czas trwa. Zapraszamy!

 

Informujemy, że  służbę w Policji może pełnić:

-  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

-  nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,

-  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej          dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-  ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Legnicy  w celu  złożenia  następujących dokumentów:

-  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

-  wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

-  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

-  kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

-  książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

-  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w Zespole Kadr, Szkolenia i Finansów KMP w Legnicy, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/praca_w_policji/sluzba_w_policji/

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3 jest czynny w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

tel. kontaktowy 76-876-1460, 76-876-1509, 76-876-1504, 76-876-1516