Miasto poszukuje wykonawcy na przedłużenie ulicy Tadeusza Gumińskiego

Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy kolejnego odcinka ul. Gumińskiego od skrzyżowania z ul. Myśliwca do Karlińskiego. Termin składania ofert do 26 lipca.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. pół kilometra wraz z infrastrukturą techniczną,  ścieżką rowerową, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Planowane zakończenie tej inwestycji w czerwcu przyszłego roku. 

Do pierwszego przetargu przystąpiły cztery firmy. Ich oferty przekraczały możliwości zamawiającego. Dlatego ogłoszony został drugi przetarg.