Rolnicy mogą już ubiegać się o oszacowanie strat z powodu suszy

W związku z długotrwałą suszą na wniosek Prezydenta Miasta,  Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem z dnia 9 lipca powołał komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie miasta Legnicy.

Rolnicy posiadający uprawy na terenie miasta Legnicy mogą ubiegać się o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

Wnioski pobrać można osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy – Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami lub na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rolnik, który poniósł straty powinien w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy

złożyć wniosek  z prośbą o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku długotrwałej suszy niezwłocznie po powstaniu zjawiska, w którym poniósł straty

W załączeniu druk wniosku dla rolników wraz z załącznikami.