W czwartek 4 lipca br., odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, radni wysłuchali sprawozdania starosty Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 do 31 maja br., informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2018 i prognozę na rok 2019, a także ocenę bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 r. Podczas tej VII Sesji Rady Powiatu Legnickiego przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z realizacji tych zadań za I półrocze 2019 roku.

Powiatowi radni głosowali nad dwoma uchwałami, w tym w sprawie zmian budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.